Anti-Alpha-fetoprotein antibody *Mouse anti-human, monoclonal IgG1*